Regulatie Bikepark

VOORWOORD: Wij raden u aan het reglement vanhet BMX Park Lago Maggiore aandachtig telezen, waarvande naleving verplicht is om uwveiligheid te beschermen en het parcours correctte gebruiken.

 • Toegang is alleen toegestaan na inzage enondertekening van deaansprakelijkheidsverklaring.
 • Het dragen van een integraalhelm, kniebeschermers en handschoenen is verplicht. Het gebruik vanrugbeschermers, elleboogbeschermers en geschikt schoeisel wordtsterk aanbevolen.
 • Voor toegang tot het BMX Park Lago Maggiore ishet verplicht om over de juiste fiets te beschikken; bMXRace, BMX Freestyle en Mountainbike Dirtzijn toegestaan. Het is absoluut verboden op deroute te rijden metmountainbikes van anderesoorten.
 • Een paar opwarmrondjes op lage snelheid is zeeraan te bevelen.
 • Het is verboden de baan in de tegenovergestelderichting van de rijrichting te rijden, tenzij deinstructeursdaartoe opdracht geven.
 • Het is verboden in het midden van de baan testaan, achter sprongen en in bochten, in geval vannood moetmen naar het buitenste deel van debaan gaan.
 • Skimming is verboden.
 • Respecteer andere atleten door voldoendeveiligheidsafstand te bewaren om ongelukken tevoorkomen.
 • Het starthek mag alleen gebruikt worden doorinstructeurs.
 • Er wordt respect gevraagd voor de bestaandestructuren en inrichtingen in het Bike Park.
 • Een atleet die zich niet gedraagt op een wijze diestrookt met de voorzichtigheid en het respectvoor de sport envoor de andere atleten, en dieeen risico vormt voor zichzelf en voor deveiligheid van de atleten, kanonmiddellijk van hetveld worden verwijderd.

 

This website or its third party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please refer to the cookie policy. By closing this banner, scrolling this page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies..